TRANSOFT Sp.c.
G.W. Pawełka

64-100 Leszno, ul. Ostroroga 40
tel / fax. 0.65 526.27.27
e-mail: transoft@transoft.com.pl
www.transoft.com.pl

NIP: 697-00-21-980
Regon: 410509829
Bank BPH o/Leszno: 26 10600076 00003200 00948897


kliknij na mapie, aby zobaczyć większy obszar miasta